Handels önsketräd

I entrén till Handels kongress stod vårt önsketräd. 

Här kunde alla kongressdeltagare önska sig vad de ville som hade med kongressens stora frågor att göra. Vem vet, kanske önskningarna slog in?

Film 1 från trädet

Film 2 från trädet

Film 3 från trädet

Film 4 från trädet

Film 5 från trädet

Film 6 från trädet

Film 7 från trädet

Film 8 från trädet

Film 9 från trädet

Film 10 från trädet