Åhörare eller journalist

Nu kan du som inte är inbjuden eller kongressombud anmäla dig som åhörare till kongressen. Du som är journalist är också välkommen att anmäla dig.