Vad vill Handels i framtiden?

Förslaget från Handels förbundsstyrelse är indelat i fyra områden. Det är utifrån dessa du skriver din motion.