Skriv en motion!

Alla medlemmar kan lämna förslag i frågor som ska avgöras genom kongressbeslut - det kallas motioner.