Stängt för motion och nominering

Nu har slutdatumet för motioner och nomineringar passerat.

Era motioner kommer att behandlas av era avdelningar och förbundsstyrelsen tar det slutliga beslutet i december 2015.

Under november och december kommer alla medlemmar att kunna rösta fram kongressombuden.

Här kan du läsa om hur motionerna behandlas.