Föreningsstämma

Den 28 maj kl. 11 har vi vår föreningsstämma på Clarion hotel i Skanstull, Stockholm. 

Ärenden som anges i stadgarna § 8 kommer att behandlas. Förslag som önskas behandlas av föreningsstämman ska skriftligt lämnas till styrelsen före 31 mars.

Val av ombud

Alla medlemmar kan vara med och nominera och välja ombud till föreningsstämman. Val sker inom respektive valkrets. 

Nomineringar av ombud till föreningsstämman ska ha kommit in till oss senast 29 februari.

Valtillfällen

Har kan du se när ditt valdistrikt håller möte för val av ombud till vår föreningsstämma.

Till informationen

Förslag och nomineringar

Skickas till: Handelsanställdas arbetslöshetskassa, Box 1146, 111 81 Stockholm eller mejlas till: ann-marie.granberg@handels.se .

Publicerad: 2 januari 2020