Föreningsstämman 2018

Den 21 maj 2018 håller vår a-kassa sin föreningsstämma på Scandic Grand Central i Stockholm, kl. 11.15.

Vid stämman behandlas ärenden som anges i § 8 stadgarna.

Nominera ombud

Inför stämman har du som medlem möjlighet att nominera vem du vill ska vara ombud på stämman. Nominering av ombud ska innehålla namn, personnummer och underskrift av den som nomineras samt namn, personnummer och underskrift av den som nominerar. Din nominering ska vara hos oss senast den 28 februari 2018. 

Nomineringen ska mejlas till: akassan.personal@handels.se eller skickas till Handels a-kassa, Box 1146, 111 81 Stockholm och ska vara inne senast den 28 februari 2018.

Val av ombud

Val av ombud sker vid olika tillfällen för de olika valdistrikten. Vid valtillfället har alla närvarande medlemmar rösträtt.

Valtillfällen

Här finns information om, när och var, val av ombud sker för våra olika valdistrikt.

Valtillfällen 2018

Förslag

Förslag som du vill att föreningsstämman ska behandla ska lämnas skriftligt till styrelsen senast den 31 mars 2018 på adressen: Handels a-kassa, Box 1146, 111 81 Stockholm.

Publicerad: 25 januari 2018