Höjning av inkomstunderlaget

Från måndag den 1 april 2019 räknar upp inkomstunderlaget för den som är arbetslös med 2,10 %. 

Det innebär att dagpenningen höjs för ersättning som avser tid från och med 1 april 2019 (vecka 14). Högsta ersättningen är fortfarande 910 kronor per dag under de 100 första ersättningsdagarna och därefter högst 760 kronor per dag. 

Publicerad: 1 april 2019