Lagändringar från den 2 juli 2018

 

Den 2 juli 2018 gäller nya regler i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med de nya reglerna är att försäkringen ska bli tydligare och enklare.

Vissa förtroendeuppdrag jämställs med arbete

Förtroendeuppdrag som enligt lag ger dig rätt att vara ledig från ditt arbete räknas från och med den 2 juli 2018 som arbete om du blir arbetslös och ansöker om ersättning från a-kassan. Det gäller följande förtroendeuppdrag:

  • nämndemän
  • riksdagsledamöter
  • förtroendevalda i kommuner och landsting
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud

Eftersom uppdragen räknas som arbete och ska fyllas i på dina tidrapporter behöver vi få arbetsgivarintyg som styrker arbetstiden och inkomsten.

Om du är arbetslös, får ersättning från oss och har ett förtroendeuppdrag är det bra om du kontaktar oss för att få reda på om ditt uppdrag kan påverka din ersättning.

Om du har ett förtroendeuppdrag som du inte har informerat oss om behöver du fylla i e-tjänsten ”Förtroendeuppdrag” på Mina sidor.

Samordning av pension

Från och med den 2 juli gör vi bara avdrag för pension under den tid du tar ut pension. Ersättningen per dag från a-kassan ska inte heller sänkas till en 65-procentnivå. Om du sänker ditt pensionsuttag eller upphör helt och hållet med det, kommer vi att justera avdraget från din ersättning. Med pension menas förtida uttag av allmän pension och premiepension samt tjänstepension.

Om din ersättningsnivå sänkts till 65 procent på grund av pension kommer ersättningsnivån justeras per automatik. Har du slutat ta ut pension kan du behöva informera oss så att vi kan pröva din rätt till ersättning.

Förändringen gäller från och med tidrapportsvecka 27 år 2018.

Du som har slutat ta ut pension bör kontakta oss eftersom situationen kan vara förändrad i och med de nya reglerna.

Kom också ihåg att alltid meddela oss om du börjar ta ut pension, förändrar eller upphör med ditt pensionsuttag.

Rätten till inträde i a-kassan förlängs

Från och med den 2 juli är det möjligt att bli medlem i en a-kassa fram till månadsskiftet före den månad då man fyller 65 år.

Ändrat antal karensdagar

Från och med den 2 juli 2018 sänks antalet karensdagar från sju till sex dagar.

Publicerad: 28 juni 2018