Arbetslös

Vad gäller om du blir arbetslös? Här hittar du information om vad som krävs för att du ska ha rätt till ersättning, hur du gör för att ansöka om ersättning, hur du fyller i dina tidrapporter, mm.

Har du frågor är du välkommen att ringa till oss på telefon 0771-666 444.

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

En broschyr med kort information om arbetslöshetsförsäkringen.

Till informationen
 • Regler

  Här finns information om vilka regler som gäller i arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar bl a om vad som krävs för att ha rätt till ersättning, vilken ersättning som kan lämnas, under vilken tid ersättning kan lämnas, m m.

 • Så här söker du ersättning

  Här finns information om hur du, steg för steg, gör för att söka ersättning från oss om du blivit arbetslös.

 • Intyg som ska ingå i ansökan

  Här finns information om vilka intyg du behöver lämna in till oss för att vi ska kunna pröva din rätt till ersättning och i så fall även fastställa vilken ersättning vi kan lämna.

 • Tidrapport (kassakort)

  Här finns information om kassakortet och hur du fyller i det i olika situationer.

 • Vår handläggning

  Vi arbetar för att du ska få beslut och ersättning så snabbt som möjligt och handlägger ansökningar i den ordning de kommer in till oss. Handläggningsdatum Har du fått komplettera ett ärende handlägger vi dessa utifrån äldsta ärende...

 • Utbetalning

  Här finns information om när och hur utbetalning av ersättning sker.

 • Offentlighet och sekretess

  Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. De handlingar som används i ett ärende om arbetslöshetsersättning omfattas av  offentlighetsprincipen och är allmänna handlingar. Allmänna...

 • Hantering av personuppgifter

  Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i syfte att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Handels a-kassa behandlar personuppgifter med anledning av handläggning av ärende...

Publicerad: 14 november 2017