Arbete som lärare/cirkelledare

Du som arbetar som lärare ska kryssa i den tid du har lön för på tidrapporten.

Om du får betalt per lektion

Om du få betalt per lektion med ersättning för förberedelsetid inräknad i lönen ska dina arbetade lektioner räknas om till 40-timmarsvecka innan de kryssas i på tidrapporten. Du behöver ta reda på undervisningsmått för heltid för tjänsten och gör sedan följande omräkning:

Arbetad tid som ska fyllas i på kassakort = Antal arbetade lektioner x 40 / undervisningsmåttet.

Om undervisningsmåttet i tjänsten är bestämd till visst antal timmar per år, skall detta tal delas med fyrtio för att du ska få fram tjänstens omfattning per vecka.  

Vanliga undervisningsmått:

  • En cirkelledare har normalt 27 lektioner per vecka vid heltidsanställning.
  • En SFI-lärare har normalt 24 lektioner per vecka vid heltidsanställning.

Exempel:

Om du har arbetat 4 lektionstimmar och undervisningsskyldigheten är 27 timmar per vecka räknar du ut antal timmar du ska deklarera på tidrapporten enligt följande: 4 x 40 / 27 = 5,93 timmar. Du ska då kryssa i 6 timmars arbete under kolumnen ARBETE.

Om du får betalt per timme

Om du får betalt per timme behöver du ta reda på vilket arbetsmått du får lön för. Vanligast är att timlärare avlönas per arbetad timme. Om du har timlön som avser klocktimmar ska du deklarera det antal timmar du arbetar under kolumnen ARBETE.

Om du har fast veckoarbetstid med månadslön

Om du har alla anställningar med fast veckoarbetstid och månadslön deklarerar du för den tid du har lön för. Detta gäller också anställningar med ett schema som omfattar längre period än en vecka, samt anställning med arbetet förlagt så att viss tid är tjänstgöringsfri. Har du exempelvis en 50% tjänst ska du deklarera 50% i ANSTÄLLNINGENS OMFATTNING.

Uppdaterad: 16 november 2017