Sjuk, föräldraledig eller vård av barn

 Dagar som du varit;

  • sjuk (med eller utan sjukpenning/sjuklön),
  • haft föräldrapenning (även garantidagar och tillfällig föräldrapenning/vård av barn),
  • graviditetspenning (havandeskapspenning),
  • närståendepenning eller
  • smittbärarpenning.

ska fyllas i på raden med rubriken SJUK/FP

1/1 = 100 % av dagen
3/4 + 1/8 = 87,5 % av dagen
3/4 = 75 % av dagen
1/2 + 1/8 = 62,5 % av dagen
1/2 = 50 % av dagen
1/4 + 1/8 = 37,5 % av dagen
1/4 = 25 % av dagen
1/8 = 12,5 % av dagen

Exempel:

Du arbetar på en anställning där anställningens omfattning i procent är 55 % av heltid och har varit helt sjuk onsdag - torsdag.

                                                             

Fyll i 55 % i ANSTÄLLNINGENS OMFATTNING och 1/1 SJUK på onsdag och torsdag.

Publicerad: 21 november 2017
Granskad: 16 november 2017