Hantering av personuppgifter

Här finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du gör för att få oriktiga personuppgifter rättade.

Handels a-kassa behandlar personuppgifter med anledning av handläggning av ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning. Handels a-kassa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas, vilket innebär att Handels a-kassa har ett ansvar för att uppgifterna behandlas korrekt, lagligt och säkert.  

Personuppgiftslagen (PuL) gäller i syfte att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar inhämtas huvudsakligen från dig i samband med ansökan om arbetslöshetsersättning, från SkatteverketFörsäkringskassan, CSNArbetsförmedlingen och andra a-kassor vilket vi genom lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har givits rätt att hämta direkt från dem. Vi hämtar även adressuppdateringar genom SPAR vilket innebär att våra register automatiskt uppdateras med de uppgifter som du anmält till dem. 

Dina personuppgifter behandlas för administration av din arbetslöshetsförsäkring, statistiska ändamål samt i övrigt i enlighet med lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor. Enligt lag är Handels a-kassa skyldig att lämna ut uppgifter om din ersättning till bland annat Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Vi kan i vissa fall även i övriga fall vara skyldiga enligt lag, dom eller beslut att lämna ut dina personuppgifter till myndighet. Till Skatteverket lämnar vi uppgifter om utbetald ersättning och dragen skatt. 

Försäkringskassan får uppgift om din dagpenning i samband med att du beviljas aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen får uppgift rörande din ersättningsperiod. Dessa uppgifter lämnar vi för att myndigheterna ska ha ett korrekt underlag för sitt arbete och för snabbare hantering.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få utökad information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (s.k. registerutdrag) samt begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Begäran enligt ovan ska ställas till oss.

Publicerad: 15 november 2017