Ersättning

När a-kassan prövat om du har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, skickar vi ett beslut till dig.

I beslutet framgår:

  • om du har blivit beviljad ersättning eller ej.
  • hur många dagar du blivit beviljad ersättning.
  • hur stor ersättning du kommer att få.
  • om du eventuellt blivit avstängd från ersättning under viss period.

All ersättning från arbetslöshetskassan är skattepliktig och pensionsgrundande.

Läs mer om ersättningsperiod, ersättningens storlek, vad som gäller vid avstängning eller om du har pension eller avgångsvederlag.

Publicerad: 14 november 2017