Pension

Om du tar ut pension kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning för det inkomstbortfall som inte täcks av pensionen, under förutsättning att du står till arbetsmarknadens förfogande och inte fyllt 65 år.

Obs! Från den 2 juli 2018 ändrades reglerna för vilken ersättning som kan lämnas och har du frågor om äldre ersättning behöver du kontakta oss för att få rätt information.

Du som gör uttag av pension ska bifoga kopia på pensionsbeslut som underlag i samband med ansökan om ersättning. Därefter är du skyldig att anmäla ändringar av pensionsbeloppet.

Allmän ålderspension eller annan pension

Om du får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete ska dagpenningen minskas med pensionen. 

Dagpenningen ska minskas med ett dagsbelopp som är 1/22 av pensionsbeloppet per månad.

Uppdaterad: 10 juli 2018