Studier

Du kan normalt inte få ersättning från a-kassan under tid som du studerar.

Det finns dock vissa undantag som innebär att du under vissa förutsättningar kan få ersättning trots att du studerar.

Ta kontakt med oss på a-kassan innan du påbörjar studier om du tänker ansöka om ersättning från oss under samma tid.

Undantag

Orienteringkurs eller annan kortare aktivitet

Du kan få arbetslöshetsersättning om du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under förutsättning att den syftar till att:

  1. ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
  2. underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Du kan högst få 15 ersättningsdagar samtidigt som du studerar eller deltar i annan aktivitet inom samma ersättningsperiod.

Utbildning på deltid

Du kan få arbetslöshetsersättning om du deltar i en utbildning om högst 50 procent av heltid under förutsättning att:

  1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
  2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete, och
  3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.

Studiestöd hindrar inte att ersättning lämnas om du före arbetslöshetens inträde har deltagit i utbildningen under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete.

Du kan, i en ersättningsperiod, få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar.

Utbildning på heltid

Du kan få arbetslöshetsersättning när du deltar i en utbildning på heltid under förutsättning att:

  1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
  2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete,
  3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
  4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Du kan, i en ersättningsperiod, få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar.

Publicerad: 22 november 2017