Villkor

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och för att du ska ha rätt till ersättning krävs att du uppfyller vissa "villkor".

Du ska bland annat uppfylla de allmänna villkoren och ett arbetsvillkor.

Publicerad: 14 november 2017
Granskad: 14 november 2017