Gör din ansökan om ersättning

Du gör din ansökan om ersättning via vår e-tjänst Mina sidor. Där får du direkt information om vilka uppgifter och intyg just du behöver skicka till oss.

Läs noga igenom informationen vi lämnar när du gör din ansökan om ersättning. Du är skyldig att meddela förändringar av de uppgifter du lämnat som kan påverka din rätt till ersättning senast inom två veckor.

Fler vanliga frågor.