Ersättning

 • Hur lång tid tar det innan jag får mina pengar?

  Tiden mellan det datum du skriver in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och din första utbetalning, är beroende av hur snart dina intyg och andra uppgifter samt tidrapporter har kommit in till oss, samt hur lång handläggningstid vi har.

  För att din ansökan ska kunna handläggas klart av oss, behöver samtliga intyg och uppgifter som vi har begärt, ha kommit in korrekt ifyllda.

  När din ansökan om ersättning har handlagts klart, vi har fattat beslut om att du har rätt till ersättning och din första tidrapport har kommit in till oss, först då kan du få din första utbetalning.

  Uppdaterad den 16 november 2017
 • Hur ofta får jag ersättning?

  Normalt gäller att tidrapporter som vi får in senast måndag betalas ut på torsdag under förutsättning att du fått beslut om din ersättning. I veckor med "röda" dagar kan det bli avvikelser. Information om när tidrapporten ska vara inne och när utbetalnings sker finns här.

  Hur ofta du får utbetalning beror på hur och när du skickar in dina tidrapporter. 

  Uppdaterad den 16 november 2017
 • Vad blir min ersättning per dag?

  När vi fastställer din ersättning per dag från a-kassan använder vi oss av det arbete som du utfört under de 12 senaste månaderna och fastställer din genomsnittliga arbetstid per vecka och genomsnittliga inkomst per dag från ditt arbete. För den som har haft en månadslön innan arbetslösheten delar vi den med 22 arbetsdagar för att få fram en genomsnittlig inkomst per dag och multiplicerar sedan med 80% eller 70 % för att få fram den ersättning per dag du kommer att få. Frånvaro från arbetet ska räknas bort i underlaget. Under vissa förutsättningar kan sjuklön från arbetsgivaren och vissa förmåner som utbetalas från försäkringskassan räknas in i underlaget.

  Ersättningen till den som får inkomstbaserad ersättning, motsvarar 80% av tidigare inkomst under dag 1-200, 70 % från dag 201.

  Uppdaterad den 16 november 2017
 • Vad är högsta ersättningen per dag?

  Högsta ersättningen per dag från a-kassan är 910 kronor under de första 100 ersättningsdagarna och därefter blir högsta ersättningen 760 kronor per dag. För att få den högsta ersättningen per dag krävs att man har haft en månadslön på i genomsnitt minst 25 025 kronor. 

  Uppdaterad den 16 november 2017
 • Vad är lägsta ersättningen per dag?

  Lägsta ersättningen per dag är 365 kronor per dag för den som innan sin arbetslöshet arbetat heltid. För den som innan sin arbetslöshet arbetat deltid sänks summan i proportion till heltid.

  Uppdaterad den 16 november 2017
< Föregående123
Publicerad: 24 november 2011