Får jag ersättning när jag är sjuk?

Nej, om du är helt arbetslös ska du anmäla dig som sjuk till Försäkringskassan och om du är delvis arbetslös ska du anmäla dig som sjuk både till din arbetsgivare och till Försäkringskassan.

Fler vanliga frågor.