Vad är lägsta ersättningen per dag?

Lägsta ersättningen per dag är 365 kronor per dag för den som innan sin arbetslöshet arbetat heltid. För den som innan sin arbetslöshet arbetat deltid sänks summan i proportion till heltid.

Fler vanliga frågor.