Vad blir min ersättning per dag?

När vi fastställer din ersättning per dag från a-kassan använder vi oss av det arbete som du utfört under de 12 senaste månaderna och fastställer din genomsnittliga arbetstid per vecka och genomsnittliga inkomst per dag från ditt arbete. För den som har haft en månadslön innan arbetslösheten delar vi den med 22 arbetsdagar för att få fram en genomsnittlig inkomst per dag och multiplicerar sedan med 80% eller 70 % för att få fram den ersättning per dag du kommer att få. Frånvaro från arbetet ska räknas bort i underlaget. Under vissa förutsättningar kan sjuklön från arbetsgivaren och vissa förmåner som utbetalas från försäkringskassan räknas in i underlaget.

Ersättningen till den som får inkomstbaserad ersättning, motsvarar 80% av tidigare inkomst under dag 1-200, 70 % från dag 201.

Fler vanliga frågor.