Företagares rätt till ersättning

Tillfälliga regler

Observera att riksdag och regering har beslutat om tillfälliga regler som träder i kraft den 13 april 2020. Du kan läsa mer om de tillfälliga reglerna på länken nedan.

De regler som vi beskriver på de här sidorna är de ordinarie reglerna.

Läs mer här

Ersättningen från a-kassan får inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och den får inte heller underlätta start av eget företag.

Upphört att bedriva eget företag - arbetslös

Har du bedrivit eget företag kan du har rätt till ersättning när du anses vara arbetslös.

Som företagare anses du vara arbetslös;

  • vid tillfälligt uppehåll i verksamheten så snart du eller någon annan inte vidtar några åtgärder i verksamheten, eller
  • när du helt har upphört med den personliga verksamheten i företaget.

Vi på a-kassan gör en samlad bedömning av om din personliga verksamhet har upphört i företaget. För att få ersättning vid tillfälligt uppehåll i företaget får inte någon verksamhet överhuvudtaget bedrivas i företaget, vare sig av dig själv eller någon annan.

Vad händer om du återupptar verksamheten i företaget?

Om du återupptar verksamheten i företaget upphör din rätt till ersättning. Har du fått ersättning under ett tillfälligt uppehåll och därefter återupptar verksamhet i företaget kan ersättning inte beviljas på samma grund inom fem år från det att verksamheten återupptogs utan det krävs då att du helt upphört med ditt företag.

Anställd på deltid och företag på deltid - begränsat företag

Har du varit anställd på deltid och samtidigt bedrivit eget företag, kan du ha rätt till ersättning i det fall som du blir arbetslös från din deltidsanställning.

Det krävs då;

  • att du haft en anställning i en omfattning av minst 17 timmar per vecka och
  • att du bedrivit verksamheten i en begränsad omfattning av högst 10 timmar per vecka under minst sex månader (parallellt).
  • Dessutom får inkomsten inte överstiga 3 gånger högsta dagpenningen per vecka, dvs 2 730 kr/vecka.

Verksamheten får inte heller utökas under arbetslösheten och tid som du utför arbete i verksamheten ska tas upp som arbetad tid på kassakorten.

Sysselsättning på heltid och företag på deltid - extraarbete

Har du haft en anställning eller ett eget företag på heltid som du förlorat eller lagt ned samtidigt som du arbetat i eget företag på deltid kan du ha rätt till ersättning om företaget kan godkännas som ett godkänt extraarbete.

För att få det egna företaget som godkänt extraarbete krävs att du:

  • utfört arbete i det egna företaget innan arbetslösheten parallellt med annan heltidssysselsättning under minst 12 månader
  • att arbete i det egna företaget verkligen utförts under var och en av de 12 månaderna.

Om du har haft en inkomst som överstiger 6 grundbelopp per vecka (fn 2 190 kr) ska avdrag göras från din ersättning med överstigande belopp. Inkomsten beräknas utifrån senaste deklarationen (inte taxeringen).

Om du under arbetslösheten börjar arbeta mer i ditt eget företag så upphör det att vara ett godkänt extraarbete. Det innebär då att du anses vara företagare och har inte rätt till fortsatt ersättning.

Läs mer om hur ersättning för dig som varit företagare beräknas.

Uppdaterad: 15 april 2020