Arbetsvillkor - musiker / kulturarbete

För en del yrkesutövare, bl a musiker, krävs förberedelse- eller repetitionstid vilket de då även får medräkna vid prövning av ett arbetsvillkor. Samma tid som får användas i ett arbetsvillkor ska även tas upp som arbetad tid på tidrapporten (kassakortet).

För att få fram antal timmar ska vi använda oss av samma beräkningssätt som när vi tar fram hur mycket tid som ska fyllas i på tidrapporten, dvs vi ska omvandla inkomsten till timmar.

Bruttogaget (Bruttolönen) / det schabloniserade timlönebeloppet 180 = timmar

För arbete som utförts från och med 1 januari 2019 är det schabloniserade timlönebeloppet 180 kronor. Fram till och med den 31 december 2018 var det schabloniserade timlönebeloppet 176 kronor. Detta innebär att gage för arbete utfört från och med januari 2019 och framåt ska delas med 180 kronor för att få fram antalet timmar som arbetet motsvarar och att gage för arbete utfört till och med 31 december 2018 ska delas med 176 kronor.

Skillnaden mellan tid som ska fyllas i på tidrapporterna och tid som får användas i ett arbetsvillkor är:

  •     Tid som fylls i på tidrapporten kan ligga över ett månadsskifte.
        (max 4v. x 40 tim = 160 tim)
  •     Tid som får användas i ett arbetsvillkor kan endast tas upp i den månad som arbetet (spelningen/uppträdandet) utförts. 
Uppdaterad: 19 mars 2019
Granskad: 14 november 2017