Så här söker du ersättning

Läs noga igenom den information som lämnas så att du lämnar rätt uppgifter till oss. Det är först när vi fått in en komplett ansökan av dig som vi kan ta beslut om din rätt till ersättning.

Ditt personnummer ska finnas med på alla handlingar så att vi vet att de är en del av just ditt ärende.

Nedan finns en beskrivning av vad du ska göra och vad vi gör - steg för steg.

Aktivitetsrapportera

Under din tid som arbetssökande med ersättning från a-kassan ska du redovisa ditt arbetssökande till Arbetsförmedlingen mellan den 1-14 i varje månad.

Läs mer
 • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

  Det första du ska göra är att skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

  Det finns två sätt att skriva in dig som arbetssökande:

  1. Du besöker Arbetsförmedlingen.

  2. Du loggar in med din e-legitimation på Arbetsförmedlingens webbplats och skriver in dig elektroniskt.

  Ersättning kan endast lämnas för tid som du är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

  Uppdaterad den 19 oktober 2018
 • Du får information av oss

  Någon dag efter det att du skrivit in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen får du ett informationsbrev från oss. I det fall du väljer att inte använda vår e-tjänst Mina sidor behöver du beställa papperstidrapporter.

  Uppdaterad den 19 oktober 2018
 • Gör din ansökan om ersättning

  Du gör din ansökan om ersättning via vår e-tjänst Mina sidor. Där får du direkt information om vilka uppgifter och intyg just du behöver skicka till oss.

  Läs noga igenom informationen vi lämnar när du gör din ansökan om ersättning. Du är skyldig att meddela förändringar av de uppgifter du lämnat som kan påverka din rätt till ersättning senast inom två veckor.

  Här kan du läsa mer om vilka intyg vi behöver få från dig.

  Uppdaterad den 19 oktober 2018
 • Vår handläggning och beslut från oss

  När vi får in din ansökan om ersättning dateras den med det datum som den kom in till oss. Vi handlägger ansökningarna i den ordning som de kommit in till oss.

  Det är du själv som ansvarar för att styrka att du har rätt till ersättning och det gör du genom de handlingar och uppgifter som du lämnar in till oss. Saknas någon uppgift eller om något verkar vara fel ifyllt kommer vi att be dig komplettera den/de uppgifterna.

  När vi fått alla handlingar som behövs inklusive tidrapport beslutar vi om din rätt till ersättning och skickar dig ett skriftligt beslut.

  Är du missnöjd med vårt beslut kan du begära att vi omprövar det. Detta behöver du i så fall göra inom två månader och i vårt beslutsbrev står det hur du ska göra.

   

  Uppdaterad den 19 oktober 2018
 • Utbetalning

  Har du rätt till ersättning sker utbetalning vanligtvis på torsdag för tidrapporter som vi fått in till och med måndag. För att snabbt, enkelt och säkert fylla i och skicka in dina tidrapporter rekommenderar vi dig att använda vår e-tjänst Mina sidor. 

  I veckor där det infaller röda dagar kan utbetalning ske på en annan dag.

  Utbetalning sker genom Swedbanks utbetalningsservice. Har de ett konto registrerat för dig, hos sig själva eller i annan bank, kommer de att sätta in pengarna på det kontot. I annat fall sker utbetalning genom att du får en avi. Vill du ha pengarna insatt på ett konto ska du meddela detta till Swedbank.

  Beviljas du en ny ersättningsperiod kan ersättning lämnas först efter 6 karensdagar.

  Uppdaterad den 19 oktober 2018
Uppdaterad: 19 oktober 2018
Granskad: 13 februari 2017