För dig som är yrkesfiskare

För yrkesfiskare som är företagare finns särskilda bestämmelser som gäller vid arbetslöshet som beror på vissa tillfälliga avbrott i fisket. Dessa regler finns i 6, 6 a - c, 7 §§ Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo).

Uppdaterad: 19 oktober 2018