Ansöka om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. Medlemskap beviljas alltid från den första i en kalendermånad och tidigast från den första i den månad som ansökan kommer in till oss. 

Beslut om medlemskap grundas på arbete och för att få bli medlem i Handels a-kassa krävs arbete inom vår a-kassans verksamhetsområde. Även du som inte arbetar när du söker medlemskap kan bli medlem, om ditt senaste arbete var inom vår a-kassans verksamhetsområde.

Det finns olika typer av arbeten som kan läggas till grund för medlemskap. Dessa är reguljärt arbete, anställning med lönebidrag eller anställningsstöd, skyddat arbete hos offentlig arbets­givare och arbete inom Samhall.

Om du idag är medlem i någon annan a-kassa har du inte rätt till medlemskap i Handels a-kassa förrän ditt medlemskap i den andra a-kassan avslutats. För att det inte ska uppstå något glapp i medlemskapstiden är det viktigt att du ansöker om att avsluta ditt medlemskap hos nuvarande a-kassa och ansöker om medlemskap i vår a-kassa under samma månad. Läs mer under Övergång från annan a-kassa.

Publicerad: 13 november 2017
Granskad: 13 november 2017