Ansöka om utträde

En ansökan om utträde ska vara skriftlig. Utträde kan tidigast beviljas från den dag som ansökan kommit in till oss.

Utträde för att gå över till annan kassa 

I det fall som du ska lämna Handels a-kassa för att gå in i en annan a-kassa, ska du, även om du inte har alla uppgifter, omgående skicka in en ansökan om inträde i den nya a-kassan. Ange att du vill ha utträde den sista i månaden och sök inträde i den nya a-kassan från den första i månaden efter. Inträde i den nya kassan kan beviljas tidigast från den första i den månad som ansökan kommit in. Det gäller även om du behöver komplettera ansökan i efterhand.

Om du får ett avbrott i din medlemskapstid måste du börja om från månad ett i din nya a-kassa. Det i sin tur har betydelse vid eventuell arbetslöshet, eftersom det krävs att du varit medlem i 12 månader för att få rätt till inkomstrelaterad ersättning.

När du söker inträde i en annan a-kassa kommer de att hämta uppgift om ditt medlemskap hos oss elektroniskt. För att det ska vara möjligt krävs att du ansökt om och blivit beviljad utträde från oss. Så snart vi beslutat om utträde skickar vi ett beslut till dig. 

Byte av a-kassa för deltidsarbetslös eller för den som får aktivitetsstöd

Byter du a-kassa under tid som du är delvis arbetslös eller får aktivitetsstöd från Försäkringskassan är det viktigt att du meddelar Arbetsförmedlingen om ditt byta av a-kassa. De behöver få informationen för att kunna skicka uppgift om bland annat anmälningsdatum eller uppgift om utbildning/program till rätt a-kassa. Du bör ävan ta kontakt med din nya a-kassa, eftersom de kommer att behöva få in en del uppgifter av dig.

Utträde av annan orsak

Om du lämnar Handels a-kassa av annan orsak än att du ska byta a-kassa är det inte något särskilt som du behöver tänka på. Utträde kan beviljas tidigast från den dag som ansökan om utträde kommit in till a-kassan.

Uppdaterad: 15 februari 2017
Granskad: 15 februari 2017