Sök

SökresultatDin sökning på ’Arbetsvillkor’ gav 15 träffar

Sökresultat

 • Arbetsvillkor

  För att få rätt till ersättning från a-kassan måste du, förutom att uppfylla de allmänna villkoren , även uppfylla ett arbetsvillkor. Du kan ... uppfylla ett arbetsvillkor genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag . Vi prövar först om du uppfyller ett arbetsvillkor enligt

  2018-07-10 kl 10:55

 • Arbetsvillkor - musiker / kulturarbete

  För en del yrkesutövare, bl a musiker, krävs förberedelse- eller repetitionstid vilket de då även får medräkna vid prövning av ett arbetsvillkor ... Samma tid som får användas i ett arbetsvillkor ska även tas upp som arbetad tid på tidrapporten (kassakortet). För att få fram antal timmar ska

  2017-03-13 kl 14:43

 • Villkor

  Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och för att du ska ha rätt till ersättning krävs att du uppfyller vissa "villkor". Du ska bland annat uppfylla de  allmänna villkoren och ett arbetsvillkor

  2017-02-15 kl 11:58

 • Allmänna villkor

  För rätt till ersättning krävs bland annat att du uppfyller de allmänna villkoren samt ett arbetsvillkor . De allmänna villkoren

  2017-02-15 kl 12:01

 • Ersättningsperiodens längd

  arbetsvillkor under nuvarande period. Även den nya perioden inleds med 6 dagars karens. För att kassan ska kunna göra en prövning för en ny period ... antingen 80 procent av den genomsnittliga inkomst som det nya arbetsvillkoret grundar sig på, eller om det är förmånligare, 65 procent av den 

  2018-07-10 kl 10:37

 • Ersättningens storlek

  du uppfyller ett arbetsvillkor , kan du få ersättning från grundförsäkringen med grundersättning. Ersättning enligt grundförsäkringen utbetalas tidigast från ... åldersgräns, men du behöver ha varit medlem i minst 12 månader i en a-kassa och uppfyllt ett arbetsvillkor  för att få rätt till inkomstbaserad

  2015-09-07 kl 00:01

 • Musiker

  timmar vid prövning av om du uppfyller ett arbetsvillkor , men även för hur du ska ta upp arbetad tid på dina kassakort. Information ... repetitionstid: I 2 kap. 7 § IAFFS framgår att när arbetslöshetskassan prövar arbetsvillkoret för vissa grupper av yrkesutövare vars arbete kräver exempelvis

  2012-11-02 kl 09:18

 • Avgångsvederlag

  du fram den tid som anses ersatt av avgångsvederlaget. Tid med avgångsvederlag kan användas för att uppfylla ett arbetsvillkor

  2011-04-15 kl 22:01

 • Förändringar i a-kassan sedan 2007

  Förhöjd dagpenning försvinner Den förhöjda dagpenningen försvinner och den högsta dagpenningen blev därmed 680 kronor. Skärpning av arbetsvillkoret ... Arbetsvillkoret skärps och nu krävs 80 arbetade timmar för att en månad ska få räknas med i arbetsvillkoret (tidigare 70 timmar). Tidsgräns för

  2011-04-17 kl 14:33

 • Överhoppningsbar tid

  "Överhoppningsbar tid" innebär att  kvalifikationstiden inom vilken du ska uppfylla ett arbetsvillkor förlängs. En månad som innehåller ... arbete (förvärvsarbete) i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor kan dock aldrig hoppas över. Den överhoppningsbara tiden

  2011-03-02 kl 21:00