Sök

SökresultatDin sökning på ’Arbetsvillkor’ gav 14 träffar

Sökresultat

 • Arbetsvillkor

  För att få rätt till ersättning från a-kassan måste du, förutom att uppfylla de allmänna villkoren , även uppfylla ett arbetsvillkor ... reglerna på länken nedan. De regler som vi beskriver på de här sidorna är de ordinarie reglerna. Läs mer här Du kan uppfylla ett arbetsvillkor

  2020-04-15 kl 11:58

 • Arbetsvillkor - musiker / kulturarbete

  För en del yrkesutövare, bl a musiker, krävs förberedelse- eller repetitionstid vilket de då även får medräkna vid prövning av ett arbetsvillkor ... Samma tid som får användas i ett arbetsvillkor ska även tas upp som arbetad tid på tidrapporten (kassakortet). För att få fram antal timmar ska

  2019-03-19 kl 10:49

 • Villkor

  Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och för att du ska ha rätt till ersättning krävs att du uppfyller vissa "villkor". Du ska bland annat uppfylla de  allmänna villkoren och ett arbetsvillkor

  2018-10-22 kl 10:17

 • Medlemsvillkor

  du uppfylla ett medlemsvillkor och ett  arbetsvillkor inom medlemskapstiden.  Klarar du arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret har du rätt till grundersättning under förutsättning att du även uppfyller de allmänna villkoren

  2020-04-15 kl 11:58

 • Överhoppningsbar tid

  "Överhoppningsbar tid" innebär att  kvalifikationstiden inom vilken du ska uppfylla ett arbetsvillkor förlängs. En månad som innehåller ... arbete (förvärvsarbete) i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor kan dock aldrig hoppas över. Den överhoppningsbara tiden

  2018-10-22 kl 10:17

 • Kvalifikationstid

  som du anmäler dig om den månaden innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor .  Vid utläggning ... förhindrad utgörs av så kallad överhoppningsbar tid. En månad som innehåller arbete i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor

  2018-10-22 kl 10:17

 • Ersättningens storlek

  Om du inte varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst 12 månader, men ändå har arbetat i sådan omfattning att du uppfyller ett arbetsvillkor ... ha varit medlem i minst 12 månader i en a-kassa och uppfyllt ett arbetsvillkor för att få rätt till inkomstbaserad ersättning. Ersättningen

  2020-04-15 kl 11:57

 • Avgångsvederlag

  du fram den tid som anses ersatt av avgångsvederlaget. Tid med avgångsvederlag kan användas för att uppfylla ett arbetsvillkor

  2018-10-22 kl 10:20

 • Själv orsaka sin arbetslöshet

  45 dagar Andra gången – Avstängning 45 dagar Tredje gången – Ersättningsrätten upphör. Därefter krävs att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor innan ersättning åter kan lämnas.

  2018-10-22 kl 10:19

 • Allmänna villkor

  För rätt till ersättning krävs bland annat att du uppfyller de allmänna villkoren samt ett arbetsvillkor . De allmänna villkoren

  2018-10-22 kl 10:17