Sök

SökresultatDin sökning på ’Ersättning’ gav 121 träffar

Sökresultat

 • Ersättningens storlek

  Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring och ersättning kan utgå för maximalt 5 dagar per vecka. Ersättningen är skattepliktig ... du uppfyller ett arbetsvillkor , kan du få ersättning från grundförsäkringen med grundersättning. Ersättning enligt grundförsäkringen utbetalas tidigast från

  2018-10-22 kl 10:19

 • Företagares ersättning

    För den som varit företagare baseras ersättningen från a-kassan: på den genomsnittliga inkomsten av verksamheten enligt det senaste ... från start, kan ersättningen per dag från a-kassan baseras på en tidigare inkomst av anställning som du hade i direkt anslutning till starten av ditt egna företag

  2018-10-22 kl 10:17

 • Så här söker du ersättning

  vi kan ta beslut om din rätt till ersättning. Ditt personnummer ska finnas med på alla handlingar så att vi vet att de är en del av just ditt ... med ersättning från a-kassan ska du redovisa ditt arbetssökande till Arbetsförmedlingen mellan den 1-14 i varje månad. Läs mer Aktivitetsrapportera

  2018-10-19 kl 13:14

 • Företagares rätt till ersättning

  Ersättningen från a-kassan får inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och den får inte heller underlätta start av eget företag ... Upphört att bedriva eget företag - arbetslös Har du bedrivit eget företag kan du har rätt till ersättning när du anses vara arbetslös

  2018-10-22 kl 10:17

 • Intyg om du varit ledig utan ersättning

  2018-10-19 kl 13:33

 • Gör din ansökan om ersättning

  Du gör din ansökan om ersättning via vår e-tjänst Mina sidor . Där får du direkt information om vilka uppgifter och intyg just du behöver ... skicka till oss. Läs noga igenom informationen vi lämnar när du gör din ansökan om ersättning. Du är skyldig att meddela förändringar

  2018-10-19 kl 13:14

 • Så här söker du ersättning

  vi kan ta beslut om din rätt till ersättning. Ditt personnummer ska finnas med på alla handlingar så att vi vet att de är en del av just ditt

  2017-11-17 kl 15:14

 • Gör din ansökan om ersättning

  Du gör din ansökan om ersättning via vår e-tjänst Mina sidor . Där får du direkt information om vilka uppgifter och intyg just du behöver ... skicka till oss. Läs noga igenom informationen vi lämnar när du gör din ansökan om ersättning. Du är skyldig att meddela förändringar

  2017-11-21 kl 08:00

 • Får jag ersättning när jag är sjuk?

  2017-11-16 kl 16:12

 • Kan jag få ersättning för tid som jag studerar?

  2017-11-16 kl 16:08

 • Kan jag få ersättning under tid som jag har semester?

  2017-11-16 kl 16:06

 • Vad är lägsta ersättningen per dag?

  Lägsta ersättningen per dag är 365 kronor per dag för den som innan sin arbetslöshet arbetat heltid. För den som innan sin arbetslöshet arbetat deltid sänks summan i proportion till heltid

  2017-11-16 kl 15:59

 • Vad är högsta ersättningen per dag?

  Högsta ersättningen per dag från a-kassan är 910 kronor under de första 100 ersättningsdagarna och därefter blir högsta ersättningen ... 760 kronor per dag. För att få den högsta ersättningen per dag krävs att man har haft en månadslön på i genomsnitt minst 25 025 kronor. 

  2017-11-16 kl 15:56

 • Vad blir min ersättning per dag?

  När vi fastställer din ersättning per dag från a-kassan använder vi oss av det arbete som du utfört under de 12 senaste månaderna ... 70 % för att få fram den ersättning per dag du kommer att få. Frånvaro från arbetet ska räknas bort i underlaget. Under vissa förutsättningar kan

  2017-11-16 kl 15:53

 • Hur ofta får jag ersättning?

  Normalt gäller att tidrapporter som vi får in senast måndag betalas ut på torsdag under förutsättning att du fått beslut om din ersättning

  2017-11-16 kl 15:46

 • Hur länge kan jag få ersättning?

  En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Om man är förälder till barn under 18 år förlängs ersättningsperioden med 150 dagar

  2017-11-16 kl 15:31

 • Företagares ersättning

    För den som varit företagare baseras ersättningen från a-kassan: på den genomsnittliga inkomsten av verksamheten enligt det senaste ... från start, kan ersättningen per dag från a-kassan baseras på en tidigare inkomst av anställning som du hade i direkt anslutning till starten av ditt egna företag

  2017-02-28 kl 07:53

 • Ersättningsperiodens längd

  Du som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan beviljas en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Innan ersättning kan ... ersättningsdagar. Detta innebär att utbetalda dagar med aktivitetsstöd från Försäkringskassan, dras från de 300 dagarna med ersättning som beviljas

  2018-10-22 kl 10:19

 • Ersättningsperiodens längd

  Du som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan beviljas en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Innan ersättning kan ... ersättningsdagar. Detta innebär att utbetalda dagar med aktivitetsstöd från Försäkringskassan, dras från de 300 dagarna med ersättning som beviljas

  2018-07-10 kl 10:37

 • Kan jag få ersättning från a-kassan under tiden jag startar upp ett eget företag?

  då vara företagare och din ersättningsrätt från arbetslöshetskassan upphör. Om du har för avsikt att starta upp ett eget företag ska du kontakta ... Arbetsförmedlingen där du kan ansöka om starta eget-bidrag. Bidraget motsvarar den ersättning som du erhåller från a-kassan och det betalas ut från Försäkringskassan

  2017-11-16 kl 16:11

 • Aktiva fiskares ersättningsregler

  ersättningsberättigade i arbetslöshetsförsäkringen enligt Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo) För att omfattas av dessa speciella ... på väderleksförhållanden och ishinder. En grundregel för rätt till ersättning är att den som ansöker om arbetslöshetsersättning hade för avsikt att fiska

  2018-10-19 kl 15:26

 • Blanketter yrkesfiskare

  Här listas de blanketter som du behöver för att söka ersättning

  2018-10-19 kl 15:26

 • Ersättningens storlek

  Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring och ersättning kan utgå för maximalt 5 dagar per vecka. Ersättningen är skattepliktig ... du uppfyller ett arbetsvillkor , kan du få ersättning från grundförsäkringen med grundersättning. Ersättning enligt grundförsäkringen utbetalas tidigast från

  2015-09-07 kl 00:01

 • Studier

  Du kan normalt inte få ersättning från a-kassan under tid som du studerar. Under vissa förutsättningar kan du dock få ersättning trots att ... du studerar. Ta kontakt med oss på a-kassan innan du påbörjar studier om du tänker ansöka om ersättning från oss

  2018-10-23 kl 16:31

 • Återbetalning

  Om du får ersättning från a-kassan som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Om den felaktiga ersättningen beror på att du har ... lämnat felaktiga uppgifter till a-kassan så blir du alltid återbetalningsskyldig. Detsamma gäller om du får felaktig ersättning för att du inte har

  2019-11-14 kl 09:11

 • Öppettider 1 juni - 31 augusti

  Under perioden 3 juni - 31 augusti har vi telefon för frågor om ersättning öppen vardagar kl. 9-14. 

  2019-06-02 kl 20:16

 • Företagares rätt till ersättning

  Ersättningen från a-kassan får inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och den får inte heller underlätta start av eget företag ... Upphört att bedriva eget företag - arbetslös Har du bedrivit eget företag kan du har rätt till ersättning när du anses vara arbetslös

  2015-09-07 kl 00:01

 • Pension

  Om du tar ut pension kan du ha rätt till ersättning från a-kassan för det inkomstbortfall som inte täcks av pensionen, fram till och med ... 2018 ändrades reglerna för vilken ersättning som kan lämnas och har du frågor om äldre ersättning behöver du kontakta oss för att få rätt information

  2018-10-23 kl 16:31

 • Vår handläggning

  Vi arbetar för att du ska få beslut och ersättning så snabbt som möjligt och handlägger ansökningar i den ordning de kommer in till oss ... handlägger vi dessa utifrån äldsta ärende. Det är du själv som ansvarar för att styrka att du har rätt till ersättning och det gör du genom

  2018-10-23 kl 15:43

 • Anmäld på Arbetsförmedlingen

  anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen är ett av de  allmänna villkoren  för rätt till ersättning

  2018-10-22 kl 10:17