Sök

SökresultatDin sökning på ’Företagare’ gav 13 träffar

Sökresultat

 • Företagare

  Vem är företagare? Som företagare avses i arbetslöshetsförsäkringen: fysisk person som bedriver näringsverksamhet enligt 13 kap 1. § första ... stycket inkomstskattelagen som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. Vem som anses vara företagare

  2018-10-22 kl 10:17

 • Intyg om du bedrivit eget företag

  Har du innan arbetslösheten bedrivit eget företag eller om du fortfarande bedriver eget företag behöver  ... ;vi ha in: Arbetsintyg för företagare som du själv fyller i och som ska styrkas av revisor eller utomstående Vidimerade taxeringsbeslut inklusive samliga

  2018-10-19 kl 13:33

 • Företagares rätt till ersättning

  a-kassan får inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och den får inte heller underlätta start av eget företag. Upphört att bedriva  ... ;eget företag - arbetslös Har du bedrivit eget företag kan du har rätt till ersättning när du anses vara arbetslös. Som företagare

  2020-04-15 kl 12:01

 • Företagares ersättning

    För den som varit företagare baseras ersättningen från a-kassan: på den genomsnittliga inkomsten av verksamheten enligt det senaste ... taxeringsbeslutet eller om det är förmånligare på ett genomsnitt av de två föregående taxeringsbesluten. Endast inkomster från eget företag

  2018-10-22 kl 10:17

 • Godkänt extraarbete

  arbetat på en anställning eller i ett eget företag kan du få detta som ett så kallat "godkänt extraarbete".   Det krävs även att ... arbetad tid på dina tidrapporter. Eget företag: Utökas den arbetade tiden i det godkända extraarbetet upphör rätten till ersättning och

  2020-04-15 kl 11:56

 • Om Handels a-kassa

  yrkesutövare inom nöjesområdet, såväl anställda som företagare, samt i Sverige bosatta yrkesfiskare som är företagare eller anställda och därmed närbesläktade

  2019-10-10 kl 15:06

 • Intyg vid konkurs

  Har du arbetat åt ett företag som gått i konkurs ska du lämna in: Arbetsgivarintyg, som din tidigare arbetsgivare ska fylla i fram till det att ... företaget gick i konkurs. Vidimerad kopia av de beslut gällande lönegaranti som du fått från konkursförvaltaren. Av beslutet eller

  2018-10-19 kl 13:33

 • Tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen

  5. Lättare för företagare att få ersättning Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt ... till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan

  2020-05-26 kl 16:00

 • Arbetsvillkor

  genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag . Vi prövar först om du uppfyller ett arbetsvillkor enligt huvudregeln. Det innebär att ... arbete i eget företag. Anställning med lönebidrag eller anställningsstöd. Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Arbete inom Samhall

  2020-04-15 kl 11:58

 • Vem kan bli medlem?

  inom nöjesområdet, såväl anställda som företagare, samt i Sverige bosatta yrkesfiskare som är företagare eller anställda och därmed närbesläktade

  2019-12-17 kl 07:18