Sök

SökresultatDin sökning på ’Företagare’ gav 22 träffar

Sökresultat

 • Företagare

  Vem är företagare? Som företagare avses i arbetslöshetsförsäkringen: fysisk person som bedriver näringsverksamhet enligt 13 kap 1. § första ... stycket inkomstskattelagen som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. Vem som anses vara företagare

  2018-10-22 kl 10:17

 • Intyg om du bedrivit eget företag

  Har du innan arbetslösheten bedrivit eget företag eller om du fortfarande bedriver eget företag behöver  ... ;vi ha in: Arbetsintyg för företagare som du själv fyller i och som ska styrkas av revisor eller utomstående Vidimerade taxeringsbeslut inklusive samliga

  2018-10-19 kl 13:33

 • Företagares ersättning

    För den som varit företagare baseras ersättningen från a-kassan: på den genomsnittliga inkomsten av verksamheten enligt det senaste ... taxeringsbeslutet eller om det är förmånligare på ett genomsnitt av de två föregående taxeringsbesluten. Endast inkomster från eget företag

  2018-10-22 kl 10:17

 • Intyg om du bedrivit eget företag

  Har du innan arbetslösheten bedrivit eget företag eller om du fortfarande bedriver eget företag behöver  ... ;vi ha in: Arbetsintyg för företagare som du själv fyller i och som ska styrkas av revisor eller utomstående Vidimerade taxeringsbeslut inklusive samliga

  2017-02-28 kl 07:51

 • Företagares rätt till ersättning

  Ersättningen från a-kassan får inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och den får inte heller underlätta start av eget företag ... Upphört att bedriva eget företag - arbetslös Har du bedrivit eget företag kan du har rätt till ersättning när du anses vara arbetslös

  2018-10-22 kl 10:17

 • Kan jag få ersättning från a-kassan under tiden jag startar upp ett eget företag?

  Nej, så fort du registrerar in ett företag eller påbörjar arbete med att söka lokal, leverantörer, teckna avtal med kunder eller liknande så anses ... då vara företagare och din ersättningsrätt från arbetslöshetskassan upphör. Om du har för avsikt att starta upp ett eget företag ska du kontakta

  2017-11-16 kl 16:11

 • Företagares ersättning

    För den som varit företagare baseras ersättningen från a-kassan: på den genomsnittliga inkomsten av verksamheten enligt det senaste ... taxeringsbeslutet eller om det är förmånligare på ett genomsnitt av de två föregående taxeringsbesluten. Endast inkomster från eget företag

  2017-02-28 kl 07:53

 • Om Handels a-kassa

  yrkesutövare inom nöjesområdet, såväl anställda som företagare, samt i Sverige bosatta yrkesfiskare som är företagare eller anställda och därmed närbesläktade

  2019-10-10 kl 15:06

 • Intyg vid konkurs

  Har du arbetat åt ett företag som gått i konkurs ska du lämna in: Arbetsgivarintyg, som din tidigare arbetsgivare ska fylla i fram till det att ... företaget gick i konkurs. Vidimerad kopia av de beslut gällande lönegaranti som du fått från konkursförvaltaren. Av beslutet eller

  2018-10-19 kl 13:33

 • Godkänt extraarbete

  arbetat på en anställning eller i ett eget företag kan du få detta som ett så kallat "godkänt extraarbete".   Det krävs även att ... i som arbetad tid på dina tidrapporter. Eget företag: Utökas den arbetade tiden i det godkända extraarbetet upphör rätten till

  2018-10-23 kl 16:31