Arbetsgivare ska bli bättre på att motverka diskriminering

Arbetsgivare måste ha bättre kunskap om hur man motverkar kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier. Det ska Arbetsmiljöverket och DO se till att de får. 

Det finns redan en digital plattform med information och stöd till arbetsgivare hur de ska förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Den har Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) tagit fram tillsammans, efter ett uppdrag från regeringen förra året. Men det räcker inte, kunskapen om vad som gäller i diskriminerings- och arbetsmiljölagen är inte tillräckligt stor hos arbetsgivare. 

Nu ger därför regeringen Arbetsmiljöverket och DO i uppdrag att utveckla och sprida information om den digitala plattformen. DO får också extra pengar för att sprida kunskap till arbetsgivare om diskrimineringslagen. 

Här är den digitala plattformen:

Hos Arbetsmiljöverket.

Hos DO.  

Läs mer hos regeringen.

Uppdaterad: 9 juli 2019