Här är dina representanter i avtalsförhandlingarna

Snart sätter avtalsrörelsen i Handels igång på allvar. Under september och oktober hålls avtalskonferenser för valda representanter runt hela landet.

Med start den 17 september i Göteborg kommer Handels att hålla 19 avtalskonferenser, en för varje avdelning. Till dessa kommer förtroendevalda från klubbar och fackombud för att diskutera avtalsfrågor tillsammans med ledamöter i avtalsdelegationerna och representanter från Handels ledning. 

Nu är alla avtalsdelegationer utsedda och nedan kan du se vilka personer som är med. Det är representanterna i avtalsdelegationerna som fungerar som rådgivare, diskussionspart och bollplank år förhandlarna under de dagar förhandlingarna pågår med arbetsgivarna. 

Här hittar du alla avtalsdelegationer. 

Här hittar du tider för avtalskonferenserna. 

Här kan du läsa mer om avtalsrörelsen i allmänhet.

Uppdaterad: 20 augusti 2019