Rasistiska organisationer kan komma att förbjudas

Nu utreds frågan om det ska bli förbud mot rasistiska organisationer och om det ska vara straffbart att vara med i en sådan. 

Regeringen tycker inte att det är tillräckligt att motarbeta rasism i allmänhet, utan anser att den organiserade rasismen i sig är ett hot som måste uppmärksammas särskilt. Orsaken är att personer inom den organiserade rasismen bedöms ha förmåga att begå grova våldsbrott som kan vara terroristbrott. 

Det är en jurist i Högsta domstolen som blir utredare, justitierådet Dag Mattsson. Han ska vara klar senast i februari 2021. En del i uppdraget är att undersöka vad andra länder har gjort för att begränsa rasistiska organisationer och hur det har fungerat. Regeringen har också tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté, som ska ta ställning till frågan om förbud mot rasistiska organisationer och möjligheten att straffa medlemmar i sådana.

Läs mer hos regeringen.

Publicerad: 9 juli 2019