Försäkringsinformatör

Information till dig som är försäkringsinformatör inom Handelsanställdas förbund.

 • Städa i registren för nya informatörer

  Passa på att städa i uppdragsregistren nu när nya förtroendevalda ska registreras. När det gäller försäkringsinformatörer är det viktigt att man skiljer på vilka som ska registreras i VERA och vilka som ska anmälas in till...

 • Medlemsförsäkringarna levererade under 2016

  Att premierna till medlemsförsäkringarna kostar en slant det påminns vi om när vi betalar medlemsavgiften till Handels och premierna för de medlemsförsäkringar vi själva tecknat och betalar direkt till Folksam. Att det går ut en hel...

 • Försäkringskassans beslut gäller om de inte klagas på i tid

  Dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) från december 2016 klargör att om man inte i tid begär omprövning av Försäkringskassans beslut, vinner beslutet laga kraft, det vill säga man förlorar rätten att få beslutet omprövat av...

 • Många butiksanställda kvinnor har utförsäkrats

  Mellan årsskiftet 2009/2010 och januari 2016 fanns en bortre tidsgräns för hur länge man kunde vara sjukskriven. Tidsgränsen var 915 dagar, med vissa undantag för bland annat allvarlig sjukdom.  AFA Försäkring har presenterat en ny...

 • Förläng din inkomstförsäkring med 200 dagar

  Tillägget i din Inkomstförsäkring förlänger din trygghet från 100 till 300 dagar. Det ger dig tid att ordna din situation eller nytt jobb och är extra bra om arbetsmarknaden är trög . Tillägget, som Handels tagit fram i samarbete me...

 • Barngruppliv - nyhet i medlemskapet

  Barnen är det viktigaste vi har. Nu finns försäkringen Barngruppliv som ingår i medlemskapet i Handels. Den gäller barn till dig som är medlem till och med kalenderåret som barnet fyller 18 år.  Läs mer om Barngruppliv här

 • Är du rätt försäkrad idag?

  Till dig som är medlem och önskar personlig rådgivning kring dina försäkringar via medlemskapet, via kollektivavtalet samt vilka tilläggsförsäkringar du kan behöva. Rådgivningen är kostnadsfri och det finns också möjlighet att få...

 • Handels medlemsförsäkringar 2017

  Här finns en sammanställning över Handels medlemsförsäkringar för 2017.

 • Medlemsolycksfallsförsäkringen förändras

  Medlemsolycksfallsförsäkringen kommer att förändras på flera punkter från och med 1 januari 2017. Förändringarna beror på att ekonomin i försäkringen försämrats, till största delen beroende på allt fler anmälda skador. En sannolik...

 • Förläng din inkomstförsäkring med 200 dagar

  Tillägget i din inkomstförsäkring förlänger din trygghet från 100 till 300 dagar. Det ger dig tid att ordna din situation eller nytt jobb och är extra bra om arbetsmarknaden är trög . Tillägget, som Handels tagit fram i samarbete me...

< Föregående1234
Uppdaterad: 2 mars 2017