Skyddsombud

Som skyddsombud/arbetsmiljöombud hjälper du dina arbetskamrater och för deras talan när det gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du samtalar och samarbetar med
arbetsgivaren för att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda.

 • Gratis event för dig som är skyddsombud

  Är du skyddsombud? Ta chansen att gå på ett spännande och event om Den hållbara arbetsplatsen i Stockholm den 26 oktober! Ordnar eventet gör Gilla Jobbet, arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett...

 • Gratis webbutbildningar om arbetsmiljö

  Det finns flera bra webbutbildningar om arbetsmiljön i handeln som är gratis och som du själv bestämmer när du vill och kan gå. Det är Handelsrådet och Prevent som tagit fram utbildningarna. Handelsrådet består av parterna i handeln...

 • Måste man alltid ha skyddsskor på truck?

  Måste jag använda skyddsskor när jag använder truck, även om det inte är en åktruck? Svar: Ja skyddskor måste alltid användas av den som framför trucken, detta oavsett trucktyp. Dessutom måste samtliga som hanterar gods i truckens...

 • Så här ska värdetransporter gå till

  Arbetsgivaren bör anlita ett värdetransportföretag för att värdetransporter mellan butik och servicebox. Om det inte är praktiskt möjligt ska hen kontakta skyddsombudet för att komma överens om hur transporten ska gå till. Handlaren...

 • Utredning om utvidgning av rätten till tillträde

  Regeringen har tillsatt en utredning för att se över om RSO behöver få tillträde utöver vad de har idag (minst 1 medlem och ingen skyddskommitté). Utredaren kom fram till att man behöver utvidga detta till att omfatta även där vi in...

 • Bråstatistiken 2016

  Rånen under 2016 ökade något för hela landet. Jämfört med 2015 en ökning på 3 procent. Det som oroar mest är att man ofta använder skjutvapen i samband med rån. Vid drygt 35% av alla rån använde man skjutvapen. Vid övriga rån använd...

 • Arbetsmiljön prioriteras inom tre viktiga områden

  Arbetsmiljön prioriteras inom tre viktiga områden även under 2017. Rån, hot och våld Rån hot och våld är fortfarande prioriterat på grund av att det fortfarande sker många rån ute i handeln. Rånen har blivit grövre och nu använder m...

 • Två nya checklistor

  Nu har förbundet förbättrat två nya checklistor i form av  truckar  och  Rån, hot och våld. De finns att hämta under arbetsmiljö på intranätet. Checklistorna är givetvis ifyllningsbara och kan användas vid RSO-besök och kontroll på...

 • Frisörens arbetsmiljö

  Ett nytt material kring  frisörernas arbetsmiljö  har tagits fram av parterna. Materialet innehåller inte bara kemiska risker och belastningsergonomi utan även en hel del om säkerheten på arbetsplatsen i form av hot och våld, brand...

 • RSO-brev till samtliga arbetsställen

  Med anledning av en tvist med ett bolag (Pressbyrån) så vill vi uppmana alla avdelningar att skicka ut detta RSO-brev till samtliga arbetsställen i varje avdelning. Det är viktigt att vi är anmälda som RSO på våra arbetsplatser om v...

< Föregående12
Uppdaterad: 2 mars 2017