Kan ansvarstillägget bara försvinna?

Fråga: Arbetsgivare i butik vill ta bort ansvarstillägget eftersom titeln (logistikansvarig) inte längre finns efter en omorganisering. Medarbetaren ska ändå fortsätta med exakt samma uppgifter. Kan man verkligen ta bort ansvarstillägget då?

Svar: Ett ansvars-/lönetillägg i detaljhandelsavtalet hänger samman med att med vissa arbetsuppgifter kräver extra omsorg det vill säga utöver vad en medarbetares arbetsuppgifter anses utgöra. Om arbetsuppgifterna ”försvinner”, till exempel i en omorganisering, kan ansvars-/lönetillägget komma att sägas upp från arbetsgivarens sida.

Det är arbetsgivarens sak att visa om arbetsuppgifterna helt- eller delvis kommer att förvinna. Exempelvis: ansvars-/lönetilläggst halveras om 50% av arbetsuppgifterna tas bort.

Är det däremot så att alla arbetsuppgifter kvarstår, men den anställdes titel ändras, behöver detta inte innebära att ansvars-/lönetillägget ska sägas upp. Om man skulle tillämpa uppsägning av ansvarstillägg på så vis innebär det i praktiken en lönesänkning för medlemmen.

Uppsägning av ansvars-/lönetillägg ska alltid förhandlas och ha en uppsägningstid. Detta eftersom den anställde har inrättat sig efter inkomsten och bör få skälig tid att anpassa sig till en ny lägre inkomst.

Uppdaterad: 9 maj 2017