Hur kan jag påverka mitt schema?

Fråga: Jag jobbar sedan 20 år tillbaka på en butik som tecknat detaljhandelsavtalet och jag undrar om jag kan påverka mitt schema på något vis inför kommande års schemaplanering.

Svar: Enligt ditt kollektivavtal kan tillsvidareanställd arbetstagare årligen, senast den 30 september, inkomma med skriftligt önskemål om fem kalenderdagar nästkommande kalenderår då arbetstagaren inte önskar vara schemalagd.

I den mån som arbetsgivaren inte har kunnat tillmötesgå arbetstagarens önskemål ska arbetsgivaren förklara skälet till detta. Tillsvidareanställd arbetstagare som framställt önskemål om att vara arbetsfri på julafton ska få sitt önskemål tillgodosett minst vartannat år.  Tillsvidareanställd arbetstagare kan även årligen, senast den 30 september, inkomma med skriftligt önskemål angående förläggningen av arbetstid på sen kvällstid, lördag, söndag, och helgdag.

Publicerad: 5 september 2016