Regelverk för rast och paus

Fråga

När får jag ha rast och vad får jag göra på min rast, och vad menas med paus?

Svar

En arbetsgivare är skyldig att följa arbetstidslagens regler när det gäller utläggning av raster. Efter fem timmars arbete har man rätt till rast, minst 30 minuter.
Raster är inte betalda och räknas inte in i arbetstiden, här har du också rätt att lämna arbetsplatsen.

Paus är betald och ingår i den ordinarie arbetstiden. Risken för förslitningsskador och andra arbetsskador ökar ju längre arbetspass det är och om pauser och raster är för få.
Arbetsgivaren ska därför ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver raster.

Uppdaterad: 22 januari 2016