Schemaändring på lager

Fråga: Jag jobbar på ett lager som har kollektivavtal. Vi har en lokal facklig klubb. Nu har arbetsgivaren informerat alla att det ska bli schemaändringar. Från och med om en vecka så ska vi börja jobba helg. Klubben är helt ovetandes om detta. Får arbetsgivaren verkligen göra så här? Måste hen inte förhandla om man ska ändra i schema? 

Svar: Den ordinarie arbetstiden är måndag-fredag mellan klockan 07:00-18:00 och på lördagar mellan klockan 07:00-12:00.

Vill din arbetsgivare börja förlägga er arbetstid till andra tider än dessa måste det förhandlas med den lokala klubben. När klubben och arbetsgivaren har kommit överens om ett nytt schema måste information om ändringar ske med minst en månads varsel.

Kan inte klubben och arbetsgivaren komma överens om ett schema kan klubben alltid kontakta sin ombudsman för att få hjälp i frågan.  Ring oss gärna på den fackliga rådgivningen så hjälper vi klubben att komma i kontakt med ombudsmannen.

Publicerad: 1 december 2016