Vad gäller om jag skadar mig på väg till jobbet?

Fråga: Vad händer om jag skadar mig på väg till jobbet?

Svar: Den som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal är försäkrad via sina avtalsförsäkringar. När det gäller på väg till och från jobbet är det TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som träder in. I den försäkringen finns ett moment som försäkrar dig till och ifrån arbetet, under förutsättning att arbetstagaren tar sin normala väg till jobbet. Är det vanligt att hämta /lämna barn på förskola då ingår det i vanliga vägen. Avviker man från normala vägen för att göra något annat, då bryts rutten och fritid inträder.

Det är viktigt att anmäla arbetsskadan tillsammans med sin arbetsgivare och eventuellt skyddsombud på arbetsplatsen (det finns en särskild webbplats för detta, anmalarbetsskada.se). Alla kvitton samt läkarintyg ska skickas till försäkringsbolaget. Glöm inte att ta kopior på allt du skickar in! 

Dag 15 skall man anmäla till nästa försäkring i avtalsförsäkringen som heter AGS, avtalsgruppsjukförsäkring. Första dagen är karensdag. Dag 2- 14 dagarna ska man få sjuklön från arbetsgivaren därefter går försäkringskassan in. Sjukpenning och AGS ger ca 90%. Dessa försäkringar administreras av AFA försäkring. 

Om det är ett motorfordon inblandat i samband med färden till jobbet, så är det alltid fordonets trafikförsäkring som träder in.

Uppdaterad: 6 november 2017