Vad gäller vid skriftliga varningar?

Fråga: Vad gäller vid skriftliga varningar?

Svar: Det finns ingen reglering i lag om vad som gäller vid skriftliga varningar. Arbetsgivaren kan alltså lämna en skriftlig varning, eller erinran som det också kallas, relativt fritt då de anser att en arbetstagare misskött sitt arbete.

En vanlig feluppfattning är att man enbart kan få ett visst antal varningar innan arbetsgivaren har rätt att avsluta anställningen, oavsett vad man varnats för. Detta stämmer inte utan det som avgör är inte att du får en varning, utan vad du varnas för.

Enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, så får inte arbetsgivaren grunda en uppsägning på orsaker som är äldre än 2 månader gamla. Alltså kan man hävda att innehållet i varningen också har ett bästföredatum på 2 månader.

Medlem som fått en varning och är inkallad på möte med arbetsgivaren har alltid rätt att ha med sig en facklig representant på mötet. Arbetsgivaren har också en informationsskyldighet enligt Medbestämmandelagen mot fackklubb och/eller förtroendevald om att de tänker utdela en varning. 

Om man inte håller med om innehållet i varningen och arbetsgivaren vill att man signerar varningen så kan man lägga till, utöver ens signatur, att man tagit del av texten men inte håller med om innehållet.

Kom ihåg att arbetsgivaren alltid behöver förhandla alla former av disciplinära åtgärder eller avsked med facket. 

Uppdaterad: 9 maj 2017