Frågor och svar om utbildning till fransstylist eller nagelskulptör

Fråga: Hur funkar det med utbildning för att bli fransstylist eller nagelskulptör?

Svar: Här kommer frågor och svar som gäller utbildning för att bli fransstylist eller nagelskulptör:

Vilken kompetens/kunskap ska en utbildare ha?

Det finns inga formella krav att den som utbildar har gått någon specifik utbildning. Utbildaren ska ha goda kunskaper om föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och om allergiframkallande ämnen. Utbildaren bör även kunna arbetsmiljölagstiftningen och övriga lagar och föreskrifter som berör det kemiska området. Arbetsmiljöverket har inget godkännande av vilka som får genomföra utbildningar eller vilka som inte får det.

Vilka moment ska utbildningen innehålla?

Utbildningen ska minst innehålla information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras säkert. Arbetsmiljöverket skriver om detta i sina föreskrifter och råd om Kemiska arbetsmiljörisker. I  37 e § vad de tycker att utbildningen behöver innehålla. Enligt råden behöver utbildningen innehålla:

  • Grundläggande kunskaper om kemiska risker
  • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
  • Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
  • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
  • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete
  • Vilken typ av ventilation som behövs
  • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig
  • Teknik för rengöring och sanering

Hur ska utbildningsintyget se ut och vem får utfärda det?

För att man ska kunna styrka att utbildningskravet är uppfyllt behöver det framgå av utbildningsintyget vem som har gått utbildningen, vilken dag utbildningen genomfördes, vilka moment som ingick samt vem som har utfärdad intyget. Den som ger utbildningen får utförda utbildningsintyget.

Ska en person som utbildar andra ha genomgått utbildning?

Om utbildaren leder en utbildning där det ingår praktiska moment där någon av de kemiska produkter som omfattas i 37 e § används, ska utbildaren ha genomgått denna utbildning innan han eller hon utbildar andra.

Var kan man utbilda sig?

Det finns många aktörer som utbildar. Bland annat har Prevent utbildningar för fransstylister både för de som ska bli utbildare/lärare och de som ska utföra själva fransförlängningen. 
Utbildningen ska vara anpassad till det arbete som ska utföras. Det är arbetsgivarens ansvar att välja en utbildning som ger den kunskap som krävs. Vid val av utbildning kan man jämföra den med den lista på relevanta krav som framgår av kommentarerna till 37 e §.

Ska egenföretagare utan anställda genomgå utbildning enligt 37 e §?

Nej, kraven gäller inte för egenföretagare utan anställda.

Krävs det att egenföretagare utan anställda ska genomgå periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning enligt 37 g §?

Nej, kraven gäller inte för egenföretagare utan anställda.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.        

Uppdaterad: 29 november 2018