Kan vi påverka provanställningen?

Fråga: Arbetsgivaren vill avsluta en provanställning för en kollega som vi andra gärna vill ha kvar. Kan vi förhindra det?

Svar: En arbetsgivare har rätt att när som helst under provanställningens gång avsluta den och de behöver inte ha saklig grund för detta. Den enda begränsningen är att anledningen inte får vara av en diskrimineringsgrund. Om det finns kollektivavtal kan arbetstagaren i vissa fall begära anledning till att anställningen avslutas i förtid, men det finns inget krav att anledningen ska vara rimlig.

Man kan med stöd av lagen om anställningsskydd(LAS) 31§, begära att arbetsgivare ska meddela om anställningen ska avslutas med minst två veckors varsel. Om personen är facklig ansluten behöver arbetsgivaren också varsla den lokala fackliga organisationen. Då kan det handla om antingen den lokala fackklubben på arbetsplatsen eller den lokala Handelsavdelningen om arbetsplatsen inte har en egen klubb. Den lokala fackliga organisationen har också rätt till överläggning tillsammans med arbetstagen och arbetsgivaren. 

Man kan alltså inte hindra arbetsgivaren från att avsluta en provanställning men ni som lokal facklig organisation kan begära en överläggning om beslutet och försöka diskutera fram en annan tänkbar lösning.

Uppdaterad: 22 oktober 2018