Sjukfrånvaro frisörer

Fråga:

Kollektivavtalet mellan Handelsanställdas förbund och Svenska Frisörföretagarna: Löneavdrag vid sjukfrånvaro görs på följande sätt i kollektivavtalet för frisörbranschen.

Svar:

Avdrag vid sjukdom görs på följande sätt:

Löneavdrag för första sjukdagen skall göras på basbeloppet. Då skall du göra ett avdrag på 1/173 av basbeloppet per frånvaro timme.

Löneavdrag för sjukdag 2 fram till sjuklöneperiodens slut skall göras på garantibeloppet. Då skall du göra ett avdrag på 1/173 av garantibeloppet per frånvaro timme. Sjuklöneperioden slutar den dag den anställde är åter i arbete eller den dag försäkringskassan påbörjar utbetalning av sjukpenning.

Löneavdrag för sjukdagar efter sjuklöneperioden skall göras på basbeloppet. Så skall du göra ett avdrag på 1/173 av basbeloppet per frånvarotimme.

Utbetalning av sjuklön görs på följande sätt:

Sjukdag 1 är en karensdag, vilket betyder att ingen sjuklön utbetalas.

Sjukdag 2 till 14 betalas det ut sjuklön baserat på garantilönen. Det vill säga 80 % av 1/173 av garantilönen.

Sjukdag 15 och framåt utgår sjukpenning genom försäkringskassan.

Uppdaterad: 23 januari 2017