Vilket kollektivavtal gäller när ett bolag byter ägare?

Fråga: Vilket kollektivavtal gäller när ett bolag byter ägare?

Vilket kollektivavtal ska arbetsgivaren i övertagande bolag (vid övergång av verksamhet) tillämpa för de anställda? kommer de att ha kvar sina anställningsvillkor även i det nya bolaget?

Svar: Vilket kollektivavtal som ska tillämpas efter en övergång av verksamhet regleras i MBL 28 §. I normalfallet ska det kollektivavtal som arbetstagarna omfattades av i det övertagna bolaget gälla under ett år från övergången till det nya bolaget.

Detta gäller inte om den tidigare arbetsgivaren sagt upp kollektivavtalet innan övergången. Om den tidigare arbetsgivaren sagt upp kollektivavtalet senare än sextio dagar innan övergången ska aktuellt kollektivavtal gälla även för bolagets nya ägare. Kollektivavtalet ska då gälla tills sextio dagar förflutit från uppsägningen av kollektivavtalet.

Alla anställningsförmåner personalen i den övertagna verksamheten hade innan övergången följer, i normalfallet, med anställningen till det övertagande bolaget. Detta regleras i LAS 6 b §.

Uppdaterad: 30 november 2017