Fackliga nätutbildningar

Gemensamt med Handels och övriga fackförbund har LO tagit fram flera utbildningar som du lätt och smidigt kan genomföra på distans, direkt på webben.

Defenders - grundkurs

Till LOs grundkurs Defenders, en facklig grundutbildning på nätet.

Samtalsträning för förtroendevalda

En webbutbildning där du får öva på att värva medlemmar. Den bygger på frågemetodik och är yrkesneutral för att alla LO-förbund ska kunna använda sig av den. Den tar cirka 20 minuter och går att göra när som helst.

Till utbildningen samtalsträning

Pensionsboken

Här tar man upp de olika delarna i pensionssystemet på en grundläggande nivå. Kursen tar ca 60 minuter och vänder sig både till försäkringsinformatörer och medlemmar. Syftet är att du som deltagare ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.

Till utbildingen pensionsboken

Andra nätutbildningar

Här hittar du LO:s nätutbildningar

Uppdaterad: 27 juli 2017