Trygga jobb

Handels vill att alla ska känna sig trygga med jobbet. Det är många som inte kan det, eftersom de inte vet när de ska jobba nästa gång, hur mycket – eller om de ens kommer att bli kontaktade igen.

Vi vill sätta stopp för otrygga anställningsvillkor. Allmän visstid, sms-anställningar och kontrakt som bara garanterar några få timmars arbete varje månad är inte värdigt en modern arbetsmarknad. Därför vill vi göra heltid till norm och stoppa arbetsgivare från att använda inhyrd arbetskraft om det finns ett permanent behov av arbetskraft. 

Men det är också viktigt att människor kan utvecklas, med nya arbetsuppgifter. Dels är det av stor betydelse när företag och branscher förändras. Men framför allt är det viktigt för individen! Det ska finnas möjligheter att gå vidare till nya jobb för den personliga utvecklingens skull.

Vi vill därför att arbetsgivarna tar ett större ansvar för kompetensutveckling och lärande på jobbet. Det ska vara lika självklart för arbetsgivaren att investera i de anställda som att investera i ny teknik. Det ska gälla alla, oavsett vilken anställningsform man har.

Det här behövs för trygga jobb:

  • Heltid ska vara norm
  • Korta anställningar utan trygghet måste bort
  • Arbetsgivare ska inte kunna använda inhyrd personal om det finns ett permanent behov av arbetskraft
  • Kompetensutveckling ska omfatta alla anställda

Men de lagar och avtal som finns på arbetsmarknaden idag måste förbättras om vi ska uppnå ett tryggt arbetsliv där alla får kompetensutveckling och klarar av omställning till nya arbetsuppgifter när det behövs.

Handels är inte ensamma om att se problemen. Vi är många som ser att grundtanken med LAS, Lagen om anställningsskydd, inte gäller längre. Tillfälliga anställningar, visstid, deltid och sms-jobb ökar alltmer. I vår bransch utsätts många medlemmar för hyvling, det vill säga blir av med arbetstid (länk), utan att facket kan göra något åt det.

Därför har nu alla LO-förbund gemensamt begärt en förhandling med motparten Svensk Näringsliv. Syftet är att öka tryggheten på arbetsmarknaden med ett nytt ramavtal mellan fack och arbetsgivare. LO lämnade framställan om förhandling till Svenskt Näringsliv den 6 november 2017.

Läs Handels pressmeddelande

Läs mer om hyvling

Läs mer om LO:s förhandling

Läs om regeringens utredning

Uppdaterad: 1 februari 2017