Påverka

Facket är en viktig del av det svenska samhället. Det är fack och arbetsgivare som tillsammans förhandlar om kollektivavtal för de som jobbar i olika branscher.

Vårt största område är handelsbranschen och vårt mål är att få så bra villkor som möjligt på jobbet för alla medlemmar. Ju fler medlemmar, desto starkare fack och desto bättre kollektivavtal kan vi förhandla fram!

Men facket påverkar inte bara på jobbet. Det är så mycket mer som spelar roll, till exempel hur samhället runtomkring ser ut. Barnomsorg, sjukvård, skola – allt påverkar medlemmarnas vardag och därför vill vi påverka politiker och beslutsfattare så att det blir så bra som möjligt.

Tillsammans kan vi påverka för bättre villkor på jobbet, i samhället och i världen. 

Har du frågor?

Ring Handels Direkt och prata med oss. Vi finns på 0771-666 444 alla vardagar mellan 8:00-18:00.

Uppdaterad: 7 februari 2017