Opinions- och medlemsundersökningar

Vi gör olika undersökningar bland våra medlemmar eller bland allmänheten. Här kan du ta del av resultaten.

  • Undersökning om hyvling av arbetstider 2016

    Arbetsdomstolens beslut att det går att hyvla arbetstider utan hänsyn till turordning medför en försämring av villkoren på arbetsmarknaden. Det framgår av Novus undersökning till svenska folket, som gjorts på uppdrag av Handels efte...

  • Nöjd medlemsundersökning 2016

    En undersökning som utförts under våren 2016 visar att bland Handels medlemmar är fem av sex nöjda eller mycket nöjda med sitt medlemskap. Jämfört med en liknande undersökning som gjordes 2012 visar det sig att medlemmarna blir allt...

  • Skyddsombudsundersökning 2015

    I december 2015 skickades en enkätundersökning till skyddsombud inom Handels avtalsområden. I undersökningen ställdes frågor kring otrygga anställningar och arbetsmiljöer på arbetsplatserna. Förekomst av visstidsanställda Förekomste...

Publicerad: 7 mars 2016